Haitong International 2018 Hong Kong Open Windsurfing Championships (23 – 29/10/2018)